Roland Budnik, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku podczas IV edycji konferencji „Kurs na HR”