Rok 2018 jeszcze trwa, a już specjaliści z branży HR wyciągają wnioski i analizują, co minione miesiące zmieniły na rynku, jakie przyniosły zmiany i czego jeszcze można się spodziewać.
Na pytania dotyczące kondycji branży HR w 2018 odpowiada Ewa Przybylska, Dyrektor Rozwoju Progres Permanent Recruitment.

Co przyniósł dla branży HR rok 2018?

Jeden z najbardziej gorących tematów – pozyskiwanie, niedobór, utrzymywanie pracowników odmieniane są w Polsce w 2018 roku przez wszystkie przypadki, w coraz większej liczbie języków. Lato jeszcze bardziej podnosi temperaturę – mamy wyższe zapotrzebowanie sezonowe, a poszukiwani specjaliści są na urlopach. To powoduje, że właściwie wyłącznie nieszablonowe rozwiązania i kampanie rekrutacyjne, a także mocne marki osobiste wygrywają.  Jeśli do tego są powiązane z reputacją firmy, to mamy przepis na sukces. Niestety nie na nadwyżkę pracowników, ale na zrównoważony rozwój firmy nie zaburzany wakatami. Pracownicy z zagranicy już na dobre wpisali się w życie organizacji.
Chatboty i automatyzacja wybranych elementów procesów HR – o tym również jest głośno. To przedsmak tego, co czeka biznes i HR w dobie online i niedoboru kadr. Już chyba nikt nie traktuje tego jako zbędnych inwestycji, dla strategów HR to ważny wątek narad.

Oferta na rynku jest coraz szersza, alianse i sojusze na pewno będą zaskakiwać, a może dadzą ulgę i odpowiedź na pytanie, jak bardzo kompleksowe i zaawansowane usługi HR można wdrażać, by ułatwić prowadzenie biznesów. Ekspertyza i specjalizacja nie może dzisiaj wykluczać się z całościowym, dogłębnym zrozumieniem potrzeb i odpowiedzią na nie.

HR mierzy się nadal z tempem, w jakim zmuszony jest działać, podejmując przy tym trafne decyzje. Rozwój umiejętności pracy pod presją i świadomość bycia partnerem biznesu w zespołach HR są widoczne u tych, którzy rozwijają się najszybciej. Mix umiejętności sprzedaży konsultacyjnej, zdolności do kwestionowania zastanej rzeczywistości z poszanowaniem osobowości, potrzeb pracowników, kreowania i wdrażania rozwiązań budują dzisiaj profil skutecznego HR-owca. Do tego HR w nowoczesnych organizacjach mówi już językiem projektowym, czerpie z kultury lean i metodyki zwinnych zespołów.

Co przyniesie 2019 rok – jakie są prognozy?

2019 to dalszy rozwój analityki HR. Precyzje w działaniu i mierzenie efektów, przyczyn, wnioski nie tylko oparte na intuicji. Zdolność HR do organizacji danych i pracy na tendencjach, optymalizacji kosztów i czasu. Wybór właściwych często nowych obszarów do parametryzowania to zadanie i wyzwanie. Wiąże się to z budowaniem kultury organizacyjnej, w której ramy i sztywność są passe, a jednocześnie zdanie: „to, co mierzalne, jest zarządzalne” pozostaje aktualne.
Świadome budowanie wizerunku pracodawcy to norma w korporacjach, trend dociera do mniejszych organizacji. Firmy definiują i budują wartość swoich marek jako pracodawców. To długofalowe procesy, a poprzeczka na rynku jest coraz wyżej. Konkurencja między pracodawcami na rynku jest znaczna, wiedza i kompetencje z obszaru HR są coraz wyższe na rynku, ale przestrzeń dla dobrych specjalistów w tym obszarze jest i będzie rosła.

Bardzo dobry leadership i strategiczna rola HR umocni się w przestrzeni potrzeb rynkowych. Branża zarządzania będzie rozwijać się w tym kierunku akcentując opiekę nad obecnymi pracownikami. Organizacje planując rozwój, bardziej niż kiedykolwiek, będę musiały dbać o reputację wśród pracowników i Klientów. Millenialsi i pokolenie Z w ocenie jest zero jedynkowe i nie daje wielkiej przestrzeni na wyjaśnienia. Negatywne odczucia dotyczące bycia nieszanowanym, fałszu w komunikacji będą mieć efekty, których naprawa zajmie długo, za to autentyczność staną się jeszcze większym magnesem.

Czas miękkich kompetencji w powiązaniu z technologią to generalny kierunek rozwoju i trend światowy związany z uważnością w globalnej wiosce. HR będzie mieć dużo do powiedzenia i jeszcze więcej możliwości kreowania świata pracy.

Czym charakteryzuje się nowoczesny system HR?

System HR w organizacjach –  manifestacja wizji i strategii firmy w realizacji celów biznesowych odniesiona wprost dla największego kapitału – ludzi. W nowoczesnym wydaniu to działania na styku technologii i indywidualnego podejścia do pracownika. Zdolność do łączenia interesów, bycia wartościowym łącznikiem. Wartości HR bardziej niż kiedykolwiek zyskują na sile właśnie ze względu na digitalizacje życia organizacji. Tak potrzebny Human touch HR-u jest możliwy dzięki świeżej wiedzy, nie bazowaniu tylko na osiągnięciach badań i praktykach z początku wieku oraz spójności wartości, komunikacji i zachowań reprezentantów tego obszaru. Nowoczesny HR to interdyscyplinarna dziedzina biznesu.