Rynek outsourcingu usług biznesowych w Polsce systematycznie rośnie. Jego rozwój jest wynikiem budowania przez firmy, organizacje i instytucje najbardziej efektywnych modeli biznesowych. Pozwalają one korzystać z zewnętrznych zasobów, przynoszą redukcję kosztów i wzrost efektywności. Działania HR doskonale wpisują się w idee outsourcingu, a firmy coraz częściej wybierają wsparcie profesjonalnych Agencji HR.

Jest wiele czynników, które sprawiają, że przedsiębiorstwa decydują się na przekazanie działań HR na zewnątrz. Jednym z podstawowych jest przekonanie w środowisku biznesowym, że wiele czynności niebędących tzw. core business można zlecać na zewnątrz, ponieważ przyniesie to firmom wymierne korzyści.
Przedsiębiorstwa często mają obawy przed zleceniem procesu ze względu na koszty. Trzeba pamiętać, że rekrutacja, także ta prowadzona samodzielnie generuje koszty związane z publikacją ogłoszeń, selekcją kandydatur oraz przeprowadzeniem rozmów. Oprócz kosztów mierzalnych jest to także czas osób zaangażowanych w poszukiwania, który zależy od tego na co pozwalają sprawy bieżące. Firma rekrutacyjna może kompleksowo przeprowadzić proces, począwszy od dotarcia do kandydatów, weryfikacji kompetencji (często dzięki testom lub sesjom asystent center), zebrania referencji do przedstawienia wyselekcjonowanych osób.

W jakich sytuacjach korzystać z outsourcingu HR?         
Outsourcing umożliwia powierzenie podmiotom zewnętrznym części zadań, które nie są bezpośrednio związane z działalnością kluczową przedsiębiorstwa. To rozwiązanie doskonale sprawdza się w sytuacji, gdy do swojej firmy poszukujemy zaangażowanych i sprawdzonych pracowników tymczasowych. Agencja HR pomoże także w momencie, gdy zależy nam na znalezieniu specjalisty, który zajmie stanowisko managerskie i chcemy mieć możliwość wyboru przyszłego pracownika tylko spośród tych najlepszych kandydatów.
To rozwiązanie zalecane jest także firmom, które potrzebują profesjonalnego doradztwa biznesowego lub szkoleń, a także wsparcia w optymalizacji procesów i kosztów zatrudnienia. Wybierając profesjonalną Agencję HR na każdym etapie współpracy, możemy podjąć decyzję o rozszerzeniu oferty, gdyż wszystkie oferowane przez nowoczesne Agencje usługi są kompatybilne. Profesjonaliści z branży HR dbają o standardy jakości obsługi i potrafią w sposób indywidualny oraz elastyczny dopasować metodykę działań do potrzeb klientów.

Korzyści outsourcingu HR   
Rekrutacja zarówno na stanowiska niższego szczebla, jak i te specjalistyczne oraz menedżerskie często wymaga dotarcia do pasywnych kandydatów, którzy są nieaktywni na rynku pracy. W takim wypadku konieczne jest skorzystanie z różnych źródeł kontaktu z potencjalnie zainteresowanymi osobami, ponieważ bazowanie na ogłoszeniach nie jest efektywne. Firmy rekrutacyjne posiadają rozbudowaną sieć kontaktów oraz znajomość rynku w danym sektorze, co pozwala na szybsze dotarcie do najlepszych kandydatów.
Kolejną korzyścią płynącą z outsourcingu usług rekrutacyjnych jest zminimalizowanie ryzyka. Firma odpowiedzialna za proces rekrutacji zobowiązuje się do znalezienia odpowiedniej osoby w określonym czasie oraz udziela gwarancji w przypadku, gdy nowo zatrudniony nie sprawdzi się lub zrezygnuje z pracy. W zależności od zakresu, na który się zdecydujemy odpowiedzialność za cały proces pozyskania pracowników i ich zatrudnienie leży po stronie agencji (rozliczanie czasu pracy, obsługa płacowa, absencje, ubezpieczenia). Przedsiębiorca, w tym czasie, może skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.
Oddanie obsługi kadrowo-płacowej w ręce Agencji HR, powoduje zdjęcie z firmy obowiązku wypłacania wynagrodzeń, przygotowywania i kontrolowania dokumentów kadrowych, zdobywania niezbędnych zgłoszeń i dokumentów prawnych, przeprowadzania szkoleń BHP, monitoringu czasu pracy, przygotowywania umów i aneksów oraz wystawiania świadectw pracy, a także kontrolowania absencji pracowników (zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe itp.). Gdy w firmie nie ma działu kadr i płac lub brakuje w niej wykwalifikowanego personelu, outsourcing usług związanych z rozliczaniem czasu pracy i wypłacaniem wynagrodzeń jest w takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem. Klient zyskuje czas na rozwijanie swojego biznesu, a jego pracownicy są obsługiwani przez specjalistów, którzy odpowiadają za ich rzetelne rozliczanie.

Wady
Firmy korzystające z usług Agencji HR przede wszystkim powinny upewnić się, czy ich kontrahent ma status agencji pracy. Nie jest to trudne, bowiem działalność z zakresu pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru. Niemniej jednak, na rynku działa wiele podmiotów świadczących usługi outsourcingu pracowniczego bez wymaganego wpisu. Oczywiście wiąże się to przede wszystkimi z sankcjami dla tych podmiotów, jednak także ich klienci nie mogą spać spokojnie. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na to, komu powierzamy swoją firmę.  Obok wielu plusów outsourcingu HR, może wystąpić także działanie związane są z pewną utratą kontroli nad procesami HR, jednak tylko w przypadku wcześniej wspomnianych nieprofesjonalnych organizacji. Współpraca ze sprawdzoną i doświadczoną w branży HR Agencją pozwala uniknąć takich sytuacji.

Grupa Progres – Nowoczesne usługi HR dla biznesu