Znaczenie doradztwa HR z roku na rok wzrasta. Podobnie jak poziom świadczonych w tym obszarze usług. Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na współpracę z firmami HR-owymi, które oferują szeroki wachlarz usług i potrafią zaspokoić potrzeby związane z rekrutacją pracowników tymczasowych, zdobyć unikalnych specjalistów, zoptymalizować procesy, zaoferować szkolenia czy consulting. Jak doradztwo HR może wesprzeć Twój biznes?

Większość branż w 2018 r. zmierzyło się z problemami w dwóch obszarach ? pozyskiwania nowych pracowników i zatrzymaniu na dłużej obecnego zespołu zatrudnionego w firmie. Stawały się one szczególnie widoczne, gdy monitorujące rynek pracy Organizacje i Instytucje informowały o zmniejszeniu bezrobocia oraz prognozowały jego dalszy spadek, przy jednoczesnym wzroście liczby ofert pracy, na które brakowało chętnych. Według danych GUS-u, liczba wykazanych, wakatów pod koniec trzeciego kwartału 2018 r. wyniosła ponad sto pięćdziesiąt siedem tysięcy. Przedsiębiorcy bili na alarm i powszechnie deklarowali faktyczne problemy z obsadzeniem stanowisk. Dlatego jednym z najważniejszych wyzwań 2019 r. będzie jednak zahamowanie braków kadrowych, zabieganie o pracownika i zmobilizowanie go do aktywności zawodowej w Polsce, bo dzięki temu unikniemy kolejnych problemów na rynku pracy, których konsekwencje odczuwamy w każdej dziedzinie naszego życia.
Ratunkiem mogą być agencje HR-owe, w których pracują eksperci potrafiącymi bez problemu rekrutować specjalistów i z łatwością wyszukiwać nowe rozwiązania wspierające partnerów biznesowych. Taka współpraca przynosi wiele korzyści. Powierzając profesjonalnej agencji doradztwa HR skompletowanie zespołu, znalezienie idealnego kandydata na wyższe stanowisko i zarządzanie kadrami zyskuje się nie tylko czas, ale również gwarancję usług dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Współpraca ze specjalistami z zakresu HR pozwoli odpowiednio reagować na zmienność branży i wahania rynku pracy. Dla każdej firmy to także szansa na uzyskanie największej efektywności i obniżenie kosztów (np. brak konieczności zatrudniania pracowników w okresach przestoju). Nowoczesne agencje HR odpowiadają także za cały proces pozyskania pracowników i ich zatrudnienie (rozliczanie czasu pracy, obsługa płacowa, absencje, ubezpieczenia). Dzięki temu ich klienci mogą się na rozwijaniu swojego biznesu z pomocą solidnych, sprawdzonych i wykwalifikowanych pracowników. Co więcej profesjonalne agencje HR wspierają działy personalne i osoby zarządzające firmami, m. in. w ocenie predyspozycji pracowników, rozwijaniu ich kompetencji, budowaniu motywacyjnego środowiska pracy i podnoszeniu zaangażowania. Doradcy z zakresu HR przygotują również organizację do zmian, dostarczą wykwalifikowanych pracowników i zadbają o wizerunek firmy.
Kiedy warto skorzystać z doradztwa HR?
Bez względu na to czy w firmie lub organizacji funkcjonuje dział HR czy nie, przedsiębiorcy powinni korzystać z pomocy agencji konsultingowej. Kiedy zwrócić się o pomoc do zewnętrznych doradców?

  • Gdy poszukujesz idealnego pracownika i chcesz mieć pewność, że rekrutacja zakończy się sukcesem.
  • Jeśli musisz skompletować zespół złożony z najlepszych kandydatów dostępnych na rynku.
  • W sytuacji, gdy masz problem z zarządzaniem zespołem lub chcesz go uniknąć.
  • Gdy firmę czekają zmiany lub restrukturyzacja wymagająca odpowiedniego przygotowania na nią pracowników.
  • W momencie fuzji, przejęcia lub innego ważnego wydarzenia powodujące reorganizację firmy.
  • Podczas wprowadzania systemów ocen pracowniczych.
  • Jeśli w firmie występują konflikty i dysfunkcje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
  • Gdy w organizacji niezbędna jest optymalizacja procesów.
  • Kiedy przedsiębiorstwo stawia na rozwój pracowników i stale doskonali sposoby zarządzania personelem.

Jak wybrać agencję HR do konsultacji?
Jednym z narzędzi pozwalających podjąć odpowiednią decyzję dot. wyboru najlepszej agencji HR są jej referencje. Warto poznać opinie klientów i przekonać się jakie mają zdanie na temat współpracy i świadczonych usług doradczych. Istotne jest również osobiste poznanie zespołu ekspertów, którzy będą wspierać organizację w zakresie HR. Obecnie kluczowa jest również specjalizacja ? tylko fachowcy są w stanie zrekrutować fachowców, zarządzać nimi oraz wskazywać rozwiązania usprawniające funkcjonowanie firmy, której doradzają. Co niezmiernie istotne, rekrutacjami pracowników wąskich specjalizacji muszą zajmować się osoby z bardzo bogatą wiedzą dotyczącą poszukiwania i zatrudniania. Rzemiosło rekruterskie jest w cenie, a szczegółowa znajomość danej branży sprawia, że rekrutacja jest łatwiejsza i kończy się sukcesem. Profesjonalne agencje HR opierają swoje działania na 4 filarach ? szczegółowej analizie, zaplanowaniu działań i dobraniu dedykowanych narzędzi, realizacji założonego planu oraz monitoringu efektów i zadowolenia klienta. Równie ważna jest umiejętność ewolucji agencji HR równolegle z otoczeniem, w którym funkcjonuje inaczej nie sprosta ona nowym wyzwaniom. Realizacja planu minimum przez doradców HR, brak nowych propozycji, ciągłego kontaktu i modyfikacji planu działań w zależności od efektów już nie wystarcza do efektywnego prowadzenia biznesu. Osoby pracujące w branży rekrutacyjnej powinny rozwijać nowe kompetencje, znać procesy HR-owe i zasady funkcjonowania firmy, w której pracują. Muszą być specjalistami potrafiącymi bez problemu rekrutować specjalistów i z łatwością wyszukiwać nowe rozwiązania wspierające partnerów biznesowych. Tylko tak pomogą klientom wzmocnić swoją pozycję na rynku bez względu na sytuację, która na nim panuje.

Grupa Progres – Nowoczesne usługi HR dla biznesu