Ponad 200 gości – lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządowych, naukowcy i wybitni eksperci z zakresu HR spotkali się 11 października we Wrocławiu na organizowanej przez nas Konferencji Kurs na HR. Zarówno prelekcje jak i debata odbywały się w Sali wypełnionej uczestnikami, dla których zagadnienia związane z rozwojem rynku pracy stanowiły szczególnie istotną kwestię.

Konferencję moderował Piotr Bucki – wykładowca i trener, który podczas swojego wystąpienia „Storytelling w HR – jak walczyć o kandydata prawdziwymi opowieściami” przybliżył istotę dobrze dobranych słów ułożonych w historie, które podczas rozmowy rekrutacyjnej są w stanie przekonać Kandydata, że dane miejsce pracy jest dla niego idealne.

Agnieszka Witalewska, HR Manager w Paradigm Precision Poland i Założycielka Grupy Doradczej WorkHarmony poruszyła temat „Zarządzanie stresem – fanaberia czy konieczność?”. Przekonywała, że receptą na stres pracowników są programy angażujące ich w dbanie o kondycję emocjonalną, działania poprawiające świadomość i umiejętności pozwalające rozpoznawać objawy stresu u siebie oraz u swoich kolegów. Oprócz tego istotne jest także rozwiązywanie  problemów emocjonalnych w ich wczesnym stadium, zapobieganie poważniejszym konsekwencjom i kolejnym incydentom oraz zachęcanie  do poszukiwania wsparcia i pomocy w razie potrzeby.

Artur Kurzynoga, Dyrektor Biura HR Noble Finance przybliżył uczestnikom temat „Efekt FLOW i jak go osiągać w codziennej pracy oraz jak na nim pracować, motywując pracowników”. Słuchacze jego prelekcji poznali odpowiedź na pytanie, co daje FLOW w praktyce? Wśród wymienionych zalet znalazły się: praca realizowana bardziej efektywnie (z uwagi na jasne cele), rozwój własnych umiejętności, tworzenie środowiska podatnego na innowacje, koncentracja na wykonywaniu swoich zadań i rozwój pewności siebie.

Kierownik Działu HR Grupy Hasco, Ewelina Drabko opowiedziała jak istotne jest „Wielopłaszczyznowe budowanie marki pracodawcy”. Uczestnicy dowiedzieli się, że które działania wewnętrze i zewnętrze warto prowadzić  i jakie efekty one przynoszą. Przykładem była Grupa Hasco. Dzięki odpowiedniej strategii budowania marki osiągnęła ona stały wzrost zatrudnienia, wysoką rozpoznawalność Hasco jako pracodawcy, została także wyróżniona Universum Most Attractive Employers Poland 2018 (głosowało ponad 17.5 tysiąca studentów z 71 uczelni w całej Polsce).

„Zatrudnić i zatrzymać na dłużej – wyzwanie tu i teraz” temat prelekcji Iwony Grochowskiej, CEO Nais zgłębił zagadnienie zaangażowanych i lojalnych pracowników. Usłyszeliśmy, że pragną oni pozytywnej opinii i chcą być doceniani za sukcesy mające wpływ na firmę, co więcej są bardziej zmotywowani do zwiększania wyników, gdy ich praca jest doceniana przez przełożonego.

Dr Urszula Wiśniewska, Dyrektor Rozwoju Biznesu ICAN Institute i Harvard Business Review poruszyła kwestię „HR ja Cię potrzebuję a Ty śpisz, czyli o tym czego biznes oczekuje od zespołu Human Resources? – jak połączyć wyzwania biznesu z rolą HR”. Podkreśliła, że stały dialog i współpraca biznesu oraz HR-u są kluczem do wspólnego sukcesu. Zaznaczyła też, że ciągłe uczenie się, komunikacja, pro aktywność, odwaga managerska i świadomość biznesowa są kompetencjami, które warto rozwijać w funkcji HR.

Kolejny z prelegentów dr Sebastian Koczur z Kancelarii Adwokackiej przeanalizował „Płacowe i pozapłacowe determinanty motywacji w pracy”. Uczestnicy otrzymali solidną dawkę wiedzy i dowiedzieli się m.in. że do pracodawcy należy ułatwianie podnoszenia kwalifikacji, przez co należy rozumieć nieodmawianie bez uzasadnionych przyczyn zgody na korzystanie z wybranej przez pracownika formy kształcenia oraz tworzenie pozytywnej atmosfery wobec uczących się pracowników.

„Nie pracuję, współpracuję! Nie zatrudniaj! Współpracuj!” tak brzmiał główny przekaz wystąpienia Krzysztofa Justynowicza, Managing Partnera Aniołów Konsultingu. Opowiedział on m.in. o nowych trendach. Jednym z nich jest Work-life balance – praca powinna umożliwiać godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym. Kolejny to Multi Generation Team, gdy organizacja ma być miejscem realizowania potrzeb ludzi, a nie wytycznych koncernu. Następny – Home Working, czyli pracuję tam gdzie mi wygodnie. Dwa ostatnie to Networking i Be Social – chęć poznawania nowych ludzi, możliwości, komunikacja online.

Dopełnieniem wydarzenia była debata rynek pracownika „W którą stronę zmierzamy”. Eksperci dyskutowali o erze pracownika, będącej momentem, w którym pracodawcy zabiegają o osoby z konkretnymi kompetencjami, doceniają potencjał i starają się stworzyć takie miejsca pracy i prowadzić takie zespoły, by budować w pracownikach lojalność, motywację i chęć do rozwoju właśnie w ich firmach. Dowiedzieliśmy się, że przedsiębiorstwa inwestują w ludzi jednocześnie zauważając brak specjalistów na rynku pracy.

Patronem Honorowym Kursu na HR była Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej. Partnerami wydarzenia zostali Paradigm Precision, Kancelaria Adwokacka Adwokata dr Sebastiana Koczura, Hasco-Lek, WorkHarmony, Nais, Aniołowie Konsultingu, Noble Finance S.A., ICAN Institute.

Patronami Medialnymi konferencji były prestiżowe tytuły branżowe: magazyn Benefit (https://miesiecznik-benefit.pl/), miesięcznik Harvard Business Review Polska (https://www.hbrp.pl/), portal HRstandard.pl (https://hrstandard.pl/), Outsourcing Portal (http://www.outsourcingportal.eu/pl/),  magazyn Outsourcing&More Polska (http://www.outsourcingandmore.pl/pl/), i Magazyn Rekruter (https://www.magazynrekruter.pl/).