Marszałkowie Województw, Prezydenci Miast, Izby Gospodarcze, Strefy Ekonomiczne, Organizacje i Instytucje, na ich liczny doping mogliśmy liczyć niezmiennie już od I edycji Kursu na HR.  Nie zawiedli nas również tym razem. XVII edycję Konferencji wspiera 6 patronów honorowych.

Kurs na HR rozwija się z roku na rok, bije rekordy frekwencji, wykorzystuje innowacyjne narzędzia komunikacji, nowe technologie, ale także zwiększa potencjał merytoryczny jaki niesie ze sobą, również dzięki wsparciu partnerów tworzących grono patronów honorowych Konferencji. 

W tym roku, mocna reprezentacja to 6 Organizacji i instytucji, o zasięgu nie tylko regionalnym, ale też ogólnopolskim, a czasem wykraczającym poza granice naszego kraju. 

Kto nas wspiera? 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBR jest rządową agencją wykonawczą, która od początku swojego istnienia wspiera rozwój innowacji w Polsce. Misją Centrum jest NCBR jest wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa.

Prezydent Miasta Poznania

Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania jest społecznikiem, działaczem sportowym, byłym przedsiębiorcą. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków. Jest stypendystą GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech. Wraz z inwestorami biznesowymi uczestniczył w tworzeniu tysięcy miejsc pracy w Polsce. Od kilkunastu lat wspiera niewidomych rowerzystów z klubu „Razem” w Poznaniu. Od 2008 roku zabiera głos w sprawach publicznych, między innymi na łamach Gazety Wyborczej i Głosu Wielkopolskiego.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Misją RIG jest rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego i niezależnego samorządu gospodarczego reprezentującego interesy gospodarcze firm członkowskich oraz działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionu i kraju we współpracy z samorza?dami terytorialnymi, światem nauki, kultury i mediów, a także instytucjami otoczenia biznesu.

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan

WZP Lewiatan jest zrzeszony w Konfederacji Lewiatan. Skupia ponad 200 czołowych przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców z terenu Województwa Wielkopolskiego, zatrudniających blisko 20 tys. pracowników. Skutecznie reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec władz samorządowych i administracji rządowej oraz wobec związków zawodowych pracowników. Opiniuje i współuczestniczy w tworzeniu prawa gospodarczego branż. Poprzez członkostwo w Konfederacji Lewiatan skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dba o ich wizerunek.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pracuje dla osób niepełnosprawnych. Ułatwia podjęcie pracy i życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Celem PFRON jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Organizacja dba o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Troszczy się także o utrzymanie miejsc pracy. Przekazuje dopłaty do pensji pracowników. Pomaga przedsiębiorcom i rolnikom płacić składki ZUS. Płaci za pobyt uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej. Ponosi koszty zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej. Fundusz prowadzi partnerską współpracę z samorządami. Dzięki temu dociera do osób, które najbardziej potrzebują pomocy.

Pro Progressio

Pro Progressio jest unikalną organizacją w Polsce. Łączy w sobie doradztwo, dzielenie się wiedzą i media branży nowoczesnych usług dla biznesu. Prowadzi Fundację, zarządza mediami biznesowymi, organizuje konferencje i inne wydarzenia biznesowe, zajmuje się edukacją, badaniami i promocją rozwoju przedsiębiorczości. Jest także Partnerem dla kluczowych międzynarodowych organizacji sektora BSS oraz prowadzi Klub Pro Progressio, w którym wspiera rozwój firm świadczących usługi B2B. Pro Progressio oznacza „Dla Rozwoju”.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelnia Łazarskiego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego (CKP) to nowoczesna jednostka uczelniana, oferująca wysokiej jakości usługi z zakresu kształcenia podyplomowego, szkoleń i doradztwa dla firm, instytucji oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej.

CKP jako wiodący ośrodek kształcenia podyplomowego i szkoleń profesjonalnych buduje swoją ofertę w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne sektory gospodarki i instytucje administracji publicznej i samorządowej oraz organizacje non-profit. CKP jest również stałym partnerem wielu przedsiębiorstw i instytucji zapewniając kompleksową ofertę doradczo-szkoleniową.

Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest przygotowanie słuchaczy do osiągania sukcesów zawodowych, poprzez samodzielne kształtowanie ścieżki kariery i zarządzanie swoim rozwojem w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kompetencje.