Władze samorządowe, środowiska biznesowe oraz naukowe odgrywają istotną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym całego kraju, kształtują kapitał ludzki, są blisko społeczności lokalnej, a swoje działania prowadzą z myślą o mieszkańcach danego regionu, ich małej ojczyzny. Dostrzegają i identyfikują problemy, wskazują rozwiązania oraz inspirują do działania. Co więcej, wspierają również konferencję Kurs na HR jako patroni honorowi, prelegenci, eksperci uczestniczący w debacie. Są z nami również w tym roku, a ich obecność jest dla nas motorem napędowym do organizowania wydarzenia, które w tym roku, w formie online, zagości w każdym regionie.  

Rynek pracy ma wielu interesariuszy, którzy widzą potrzebę rozmowy na ważne tematy, chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz rozwiązywać kluczowe problemy, a miniony rok przysporzył ich wiele. Lokalne społeczności stanęły przed wyzywaniem, które bez integracji i współpracy mogło ich przerosnąć. 18 marca 2021 r. o tym, co się udało i jak w dobie pandemii zmienił się świat w regionach Polski opowiedzą nasi Patroni Honorowi – eksperci ze środowisk biznesowych, naukowych i samorządowych. W tym roku to silna reprezentacja z trzech regionów – łódzkiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Ich obecność jest dla nas zaszczytem.  

Grono Patronów Honorowych stanowią:

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska Łódź jest trzecim największym miastem w Polsce pod względem liczby ludności i czwartym pod względem powierzchni. To także stolica kinematografii, ośrodek akademicki kulturalny i przemysłowy z bardzo bogatą historią. Miasto jest przyjazne inwestorom i uznawane za jeden z najbardziej interesujących ośrodków biznesowych w kraju. Od ponad 2010 roku Prezydentem Miasta Łódź jest Hanna Zdanowska, którą mieszkańcy trzykrotnie wybrali na to stanowisko. 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – część Polskiej Strefy Inwestycji, jeden z 14 podmiotów regionalnych, odpowiedzialnych za kompleksową obsługę inwestorów. Działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego (łącznie 226 gmin). Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości, poprzez tworzenie atrakcyjnych do rozwoju małych, średnich i dużych firm m.in. poprzez zwolnienie z podatku dochodowego (CIT i PIT) oraz możliwość rozwoju przedsiębiorstwa bez konieczności zmiany lokalizacji. 

Collegium Da Vinci w Poznaniu to jedna z najlepszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, a jej najlepszymi ambasadorami są wspaniali studenci i absolwenci, otwarci na młodego człowieka wykładowcy i partnerzy biznesowi oraz władze. CDV to miejsce, w którym studenci z zainteresowaniem i z przyjemnością zdobywają wiedzę. Zarówno studenci, absolwenci, jak i pracownicy to osoby nie tylko ciekawe świata, ale także pełne pasji w odkrywaniu nowych rzeczy i w pozytywny sposób wpływające na swoje otoczenie. Kierunki studiów są interesujące i innowacyjne, tworzone we współpracy z pracodawcami oraz na podstawie trendów w światowej gospodarce i kierunku zmian na dynamicznym rynku pracy. 

Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk – województwo pomorskie jest nam szczególnie bliskie. To tu powstała Grupa Progres. Walory tego regionu doceniło wielu inwestorów polskich i zagranicznych. Od 2010 r. o rozwój województwa pomorskiego, lokalnych firm – a tym samym zwiększanie liczby dobrych miejsc pracy – dba Marszałek Mieczysław Struk, który stoi na czele Samorządu.

Dziękujemy, że jesteście z nami!