POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI SERWISU KURSNAHR.PL

separator czerwony - Polityka prywatności

I. ZASADY PODSTAWOWE
1. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i określa zasady działania w przedmiocie ochrony prywatności danych, wykorzystywane na stronach w domenie www.kursnahr.pl , a także w kontekście ochrony prywatności w związku z wykorzystywaną usługą retargetingu spersonalizowanego.
2. Ilekroć w niniejszym dokumencie używa się określenia ?Serwis?, odnosi się ono do serwisu internetowego www.kursnahr.pl , administrowanego przez ?Progres HR Poland Sp. z o.o. (dawniej Progres Sp. z o.o. Sp. K.)? z siedzibą przy al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk NIP 6040100389 REGON 220647576.
3. Serwis dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników, a w szczególności:
a. przestrzega stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;
b. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika;
c. ujawnia zgromadzone dane osobowe wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań;
d. minimalizuje ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi.
4. Serwis świadczy usługę retargetingu spersonalizowanego, czyli zbiera informacje o użytkownikach Internetu w czasie rzeczywistym, umieszczając pliki cookies w przeglądarce internetowej Użytkownika, dzięki temu może precyzyjnie określić odbiorcę danej treści reklamowej. Usluga retargetingu spersonalizowanego umożliwia między innymi zebranie informacji na temat witryn www odwiedzanych przez Użytkownika, kliknięć w reklamy, przeglądanych produktów, co pozwala na przetwarzanie informacji na temat skuteczności prezentowanych reklam, tj. m.in. ile razy dana reklama byłą prezentowana, czy kliknięto i czy czynność ta zakończyła się zakupem.

II. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest ?Progres HR Poland Sp. z o.o. (dawniej Progres Sp. z o.o. Sp. K.)? z siedzibą przy al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk NIP 6040100389 REGON 220647576.
2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych są przechowywane przez Serwis na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przepisach wykonawczych do ww. Ustawy oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie danych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem. Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w celach statystycznych, marketingowych lub innych.
5. Serwis jest uprawniony do ujawnienia opracowanych zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników. Ponadto, za pośrednictwem Serwisu mogą być przeprowadzane badania społeczne i marketingowe.
6. Dane osobowe podane przez Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach:
a. komunikacji z Użytkownikami Serwisu, np. podczas korzystania z formularzy kontaktowych;
b. dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu;
c. dla potrzeb marketingowych i handlowych po wcześniejszym pozyskaniu zgody.
7. Administrator danych może przechowywać i przetwarzać następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. w przypadku firm ? dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).
8. Użytkownik zapisując się do newslettera za pomocą przycisku ?subskrybuj? wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail Newslettera Progres HR Poland Sp. z o.o. (dawniej Progres Sp. z o.o. Sp. K.) z siedzibą w Gdańsku 80-309, al. Grunwaldzka 411 (KRS 0000761627) i podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo.
9. Serwis zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby.

III. POLITYKA ?COOKIES? ? PRZECHOWYWANIE I UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA
1. Serwis umieszcza małe pliki tekstowe w przeglądarce internetowej Użytkownika, przechowując informacje na temat historii przeglądania sieci www, bez możliwości identyfikacji tożsamości.
2. Serwis oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer www i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania.
3. Serwis oświadcza, że może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisów internetowych.
4. Pliki cookies gromadzą informacje na temat serwisów www, które Użytkownik opuszcza po odwiedzeniu Serwisu oraz informacje na temat jego aktywności w zakresie kliknięć w tych serwisach i są wykorzystywane są w takich celach jak:
a. dostosowanie zawartości serwisów www do indywidualnych preferencji Użytkownika;
b. optymalizacja korzystania ze stron internetowych;
c. rozpoznanie urządzenie Użytkownika i odpowiednie wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
d. tworzenie statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych;
e. reklamy online dostosowanej do preferencji Użytkownika.
5. Anonimowe dane pozyskane dzięki plikom cookies mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym. Nie są jednak nigdy bez zgody Użytkownika łączone z danymi osobowymi ujawnionymi przez Użytkownika, zaś ich przekazywanie do partnerów Serwisu jest anonimowe i następuje jedynie w celach związanych z reklamą w mediach elektronicznych.
6. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej.

IV. ZMIANY POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI ORAZ INNE POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Z uwagi na okoliczność, iż Usługi świadczone przez Serwis mogą ulegać zmianie, niniejszy dokument może zmienić brzmienie.
2. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez zamieszczenie w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Ochrony Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Ochrony Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.
3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy niniejszym dokumentem a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Spółkę są udzielone przez Użytkowników zgody.
4. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
5. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących stosowania zasad wskazanych w niniejszym dokumencie, prosimy o kontakt na adres e-mail: marketing@grupaprogres.pl
6. Polityka Ochrony Prywatności z dnia 14.10.2016r.