W dniach 21-22 czerwca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się VIII edycja konferencji Kurs na HR, cyklicznego spotkania środowisk biznesowych, uczelnianych i samorządowych. Eksperci różnych obszarów powiązanych z rynkiem pracy dzielili się swoją wiedzą i dobrymi praktykami analizując przy tym obecna sytuację na lokalnym rynku pracy. Organizatorem wydarzenia była Grupa Progres, jeden z liderów branży usług HR w Polsce.
Zaangażowanie się opłaca
Konferencja Kurs na HR cyklicznie odbywa się w różnych miastach w Polsce. Poznańska edycja była ósmą w ogóle, ale pierwszą, która odbyła się w dwudniowej formule. Podczas pierwszego dnia wydarzenia równolegle odbywały się trzy ścieżki tematyczne. Pierwsza dotyczyła talentów (pracowników), kolejne strategii oraz  analizy. Paneliści, przedstawiciele różnych firm, uczelni i instytucji, prezentowali różnorodne obszary związane z zagadnieniami HR. O przełożeniu zaangażowania pracowników na wymierne efekty sprzedażowe dla firm opowiadał Rafał Włosiński z Harvard Business Review Polska. Przytoczył wyniki badań Instytutu Gallupa, z których wynikało, że firmy, które inwestują w budowanie zaangażowania pracowników i jednocześnie klientów mogą osiągać lepsze wyniki nawet o 240%. Zwracał też uwagę na istotę emocjonalnych elementów w procesie podejmowania decyzji oraz rolę wartości w budowaniu wizerunku pracodawcy. Obszar employer brandingu rozwijali kolejni uczestnicy, Marcin Potkański (Potkanski.pl) oraz Urszula Zając-Pałdyna (HR na obcasach). Zwracali uwagę na potrzebę zaangażowania różnorodnych kompetencji do realizacji tego typu projektów w firmach (HR, marketing/PR, zarząd) oraz znaczenie internetowej, cyfrowej przestrzeni w kreowaniu marki pracodawcy na współczesnym rynku. Po raz kolejny podkreślono też rolę emocji w kreowaniu przekazu oraz tworzenia unikalnych wartości w aspekcie budowania przewagi konkurencyjnej, co dotyczy rywalizacji o kandydatów, jak i budowania więzi z obecnymi pracownikami.  Równolegle odbywały się wystąpienia przedstawicieli m.in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium da Vinci, WZP Lewiatan, Fabryki Motywacji, Fabryki Rekrutacji czy PwC.

Perspektywa to ciągłe zmiany
„Kurs na rzeczywistość” obrał z kolei gość specjalny konferencji, Wiesław Biernacki, który przez wiele lat pełnił funkcję prezesa firmy Beiersdorf, a obecnie rozwija Biernacki InteGREATing. Zwracał uwagę na to, jak bardzo zróżnicowane są jednostki tworzące zespoły, na boisku, jak i w firmach. Na tej różnorodności, unikatowości i silnych stronach jednostek należy jednak budować siłę zespołów i organizacji. Trzeba pamiętać, że dzisiejszy świat pędzi, a cykl życia produktu jest bardzo krótki. Wszystko to sprawia, że nie można dzisiaj usilnie dążyć do ideału, bo na tak dynamicznym rynku trudno jest go nawet trwale zdefiniować. Sukces odniesiemy natomiast wtedy, kiedy umiejętnie wykorzystamy posiadane zasoby firmy. Zachęcał też do wykreślenia ze słownika popularnego wyrazu „feedback”, a zastąpienia go konstruktywnymi rozmowami między współpracownikami i podwładnymi, budując przy tym kulturę porozumienia. Zachęcał też do dzielenia się odpowiedzialnością, bo jest to najlepszy dowód tego, że ma się dobry, zaufany i kompetentny zespół.

Warto się spotykać
Na zmienność współczesnego rynku zwracali też uwagę uczestnicy debaty podsumowującej pierwszy dzień konferencji. W pierwszej części starano się odpowiedzieć na pytanie czy istnieje coś takiego, jak gwarancja i stabilności zatrudnienia. „W sytuacji tak dynamicznych zmian na rynku trudno jest dzisiaj mówić o gwarancji zatrudnienia. Tak samo jak trudno jest przecież mówić o gwarancji prowadzenia biznesu w dłuższej perspektywie” – komentował Cezary Maciołek, wiceprezes Grupy Progres, organizator konferencji. Z kolei przedstawiciel Urzędu Miasta Poznań stwierdził, że o gwarancji pracy można mówić, ale w odniesieniu do regionu, nie pojedynczego pracodawcy. Poznań cieszy się bowiem najniższym poziomem bezrobocia w kraju, tak samo, jak województwo Wielkopolskie a w regionie realizowane są kolejne inwestycje. W kolejnej części podjęto temat idealnego pracodawcy, który, jak twierdzili zgodnie uczestnicy debaty, w obliczu tak konkurencyjnego rynku nie istnieje. Trzeba dbać o to, by ciągle wyróżniać się na tle innych, być unikatowym i odpowiednio to komunikować, nie lekceważąc przy tym wiedzy rynkowej i wskaźników, np. poziomu wynagrodzeń. Na koniec poruszono temat współpracy między biznesem i uczelniami. Zwrócono uwagę, że te dwa środowiska poruszają się ze zdecydowanie różną prędkością, jednak inicjatywy, takie jak konferencja Kurs na HR, pozwalają im się zbliżać. To ze spotkań i rozmów między odpowiednimi osobami w odpowiednim miejscu rodzą się bowiem ciekawe, wspólne inicjatywy. Drugi dzień konferencji zdominowały warsztaty, podczas których uczestnicy zgłębiali wybrane obszary tematyczne, rozmawiając m.in. o biznesowych skutkach niebiznesowych działań.