Zarówno województwo wielkopolskie, jak i miasto Poznań cieszą się najniższym poziomem bezrobocia w kraju. Według najnowszych danych GUS w kwietniu wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 4,6% i 1,8%! W dniach 21-22 czerwca w Poznaniu odbędzie się konferencja Kurs na HR, w której eksperci, przedstawiciela świata biznesu, nauki i samorządu rozmawiać będą o największych wyzwaniach lokalnego rynku pracy.
 Kiedyś narzekaliśmy na wysoki poziom bezrobocia i brak perspektyw zarobkowych. Dzisiaj sytuacja jest diametralnie różna. Poziom bezrobocia w Poznaniu jest poniżej stanu uznawanego za „higieniczny” i zdrowy dla gospodarki, natomiast w całym województwie się do tego poziomu  zbliża. Sytuacja ta jest oczywiście korzystna dla pracowników – mogą oni wybierać w ofertach, ale dla pracodawców bardzo niebezpieczna, co w dłuższej perspektywie hamować może rozwój całego regionu – mówi Marcin Fabiś, kierownik regionu w firmie Grupa Progres działającej w branży usług HR.
 Rozmawiać w gronie ekspertów
W dniach 21-22 czerwca w Poznaniu odbędzie się konferencja Kurs na HR, poruszająca najbardziej istotne kwestie dot. rynku pracy w ujęciu lokalnym. Będzie to VIII już edycja tego ogólnopolskiego cyklu spotkań integrującego świat nauki, biznesu i władz samorządowych, który tym razem zawita do stolicy Wielkopolski.
Jako firma działająca w branży usług HR bacznie przyglądamy się zmianom zachodzącym na rynku pracy w Polsce, które mają swoje odzwierciedlenie także na lokalnych rynkach. Ważnym czynnikiem determinującym dzisiaj rozwój regionu jest świadomość dynamiki procesów i jednoczesna współpraca różnych środowisk, czemu sprzyja organizowane przez nas wydarzenie. Jestem przekonany, że udział w nim dostarczy wielu cennych informacji i kontaktów, dlatego serdecznie zapraszamy – mówi Cezary Maciołek, Wiceprezes Grupy Progres, organizatora wydarzenia.
Poznańska edycja konferencji Kurs na HR po raz pierwszy odbędzie się w 2-dniowej formule. Organizatorzy przewidzieli 3 ścieżki tematyczne odnoszące się wprost do talentów (pracowników), strategii firmy oraz analizy rynku, które w trudnych czasach rynku pracownika nabierają szczególnego znaczenia. W programie są zarówno wystąpienia, jak i warsztaty szkoleniowe w gronie ekspertów. Swoją wiedzą będą się dzielić przedstawiciele m.in. Harvard Business Review, PwC, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium da Vinci, Fabryki Motywacji, Regina May oraz Grupy Progres, organizatora wydarzenia. Podjęte zostaną m.in. takie tematy, jak zmiany społeczno-kulturowe w odniesieniu do pokolenia młodych pracowników, potrzeba budowania wizerunku pracodawcy czy też zarządzanie wielopokoleniowymi zespołami. Gościem specjalnym będzie Wiesław Biernacki z firmy Beiersdorf.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zarejestruj się poprzez stronę www.rejestracja.kursnahr.pl