365 dni pandemii. Progres czy regres? Pod takim hasłem odbyła się XVI edycja KURSU NA HR, tym razem w formie online. Wydarzenie zgromadziło – przed komputerami – ponad 500 osób i liczne grono ekspertów. W prelekcjach i debacie wzięli udział również uczestnicy Kursu, którzy żywo reagowali na tematy poruszane w czasie konferencji, a było o czym dyskutować. Wydarzenie prowadził Cezary Maciołek – Prezes Grupy Progres. 

Przywództwo cyfrowe w czasach koronawirusa, automatyzacja procesów HR, covidowy rynek pracy i wstępujące na nim trendy, psyche pracowników i liderów w pandemii, zarządzanie efektywnością pracy zdalnej, covidowa sztafeta – w jakim momencie jesteśmy? To tylko kilka z wielu zagadnień poruszonych w czasie spotkania zorganizowanego przez Grupę Progres. Już szesnasty raz, liczne grono ekspertów, przedstawicieli środowisk samorządowych, biznesowych i naukowych oraz interesariuszy rynku pracy spotkało się, by omówić kluczowe kwestie dla branży HR. Rok po wybuchu pandemii w Polsce przyszła pora na podsumowanie, bilans zysków i strat oraz odpowiedź na pytanie, czy przez te 365 dni zrobiliśmy progres czy regres?

Globalne rynki pracy, nowe technologie i elastyczność będą czynnikami zmieniającym funkcjonowanie liderów. Zmiany, które teraz zachodzą i tak miałyby miejsce, ale pandemia dodaje im tempa” – mówił dr hab. Paweł Korzyński prof. Akademii Leona Koźmińskiego podczas wystąpienia „Przywództwo cyfrowe w czasach pandemii”. „Organizacje stawiają na zwinność i dostosowanie się. Budowanie zespołu nie wygląda tak jak wyglądało kiedyś. Standardowy model rekrutacji nie zniknie, ale tworzenie zespołu będzie nabierało innego charakteru – szybkiego, elastycznego. Osoby rekrutowane to nie będą ludzie pracujący w organizacji przez lata. Oczywiście, będzie stały core zespołu, zmieniający się w mniejszym stopniu, ale ta dodatkowa, tymczasowa warstwa stanie się coraz większa. Co to oznacza dla lidera? Musi on budować sieć kontaktów w świecie wirtualnym tak, aby móc przyciągać pracowników projektowych oraz bardzo szybko identyfikować talenty, które będą potrzebne w danym momencie i te osoby angażować tymczasowo do pracy w zespole” podkreślał dr hab. Paweł Korzyński. 

Marcin Olejnik Chatbots.pl podczas prelekcji „Automatyzacja procesów HR” zdradził kulisy świata chatbotów i odpowiedział na pytanie, jak nowoczesne rozwiązania wpływają na proces rekrutacji? Ekspert stwierdził, że chatboty w dużej mierze rozwiązują problemy działów HR, a wykorzystanie automatyzacji w procesach rekrutacyjnych potrafi podnieść jej wynik. Wspomnianą automatyzację możemy wykorzystać w kilku obszarach. Najczęstsze to komunikacja wewnętrzna, onboarding pracowników, codzienne zadania, baza wiedzy np. wyszukiwanie dokumentów, wniosków urlopowych, przesyłanie powiadomień, wsparcie w rekrutacji – w dużym stopniu na jej pierwszych etapach, wyszukiwanie pracowników przydatne szczególnie w dużych organizacjach, badanie satysfakcji pracownika, a także testy jego wiedzy. 

Patrząc na kraje europejskie, rynek pracy – jeśli chodzi o Polskę – nie był najgorszy. Jest to spowodowane tym, że mamy specyficzną strukturę gospodarki, bardzo mały udział usług w tworzeniu PKB. Co spowodowało, że wspomniana struktura uratowała nas, jeśli chodzi właśnie o rynek pracy. Najbardziej dotkliwie skutki pandemii odczuli pracownicy w branży zakwaterowanie, gastronomia i turystyka” stwierdziła dr Anna Pawłowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku omawiająca temat „Pandemiczny rynek pracy”.
„Co ważne, na skutek pandemii rynek pracy przeżył szok podażowy, który ? na taką skalę ? miał miejsce ostatnio w 1973 r., gdy wybuchła wojna izraelsko-arabska, a USA nałożyło embargo na kraje arabskie ograniczające wydobycie ropy przez co, jej ceny poszybowały w górę. Obecnie pandemia jest tym, czym kiedyś była wojna. Natomiast ograniczenia administracyjne wpłynęły na szok podażowy podobnie jak ograniczenia w ?73 roku
? podkreśliła dr Anna Pawłowska. 

Kolejnym mocnym punktem wydarzenia, po sporej dawce wiedzy ? była dyskusja ekspertów odpowiadających na pytanie: W jakim puncie covidowej sztafety jesteśmy po 365 dniach pandemii? W debacie ?Tu i teraz? uczestniczyli Adam Pustelnik (Wiceprezydent Miasta Łodzi), Martyna Rybka (Porta KMI Poland), dr Łukasz Fojutowski (Prorektor Collegium Da Vinci) i Justyna Kołodziej (Niezależne Zrzeszenie Studentów). Dzięki połączeniu świata nauki, samorządu, biznesu oraz ich przedstawicieli reprezentujących różne regiony i pokolenia udało się dojść do zaskakujących wniosków ? całą dyskusję można zobaczyć na (link do nagrania).

Po debacie przyszedł czas na kolejne prelekcje. 

Mamy do czynienia z dużą zmianą. Mówi się, że za nami big reset i przed nami big reset. Mamy nowy styl pracy, bez względu na to, czy pracujemy w biurze czy na produkcji, wiele rzeczy zmieniło się w organizacji pracy. Ciągle dostosowujemy się, żyjemy w niepewności. Zmieniły się kwestie związane z kontaktami międzyludzkimi, nasze życie prywatne i zawodowe. Co to oznacza? Te ciągłe zmiany i dostosowywanie się powodują, że tracimy dużo energii, a to przekłada się na funkcjonowanie pracowników i liderów w organizacji” mówiła Patrycja Woszczyk, Human Power zgłębiająca temat „Psyche pracowników i liderów w pandemii”.
Najważniejsze trendy i wyzwania na lata 2020-2025 to wypalenie zawodowe, depresja, choroby psychiczne i stres. Ten ostatni, powoduje 50 proc. absencji w pracy. Uwzględnianie w strategiach HR-owych kwestii związanych z rozwojem rozwiązań dedykowanych zdrowiu psychicznemu pracowników będzie bardzo ważne” stwierdziła Patrycja Woszczyk.

Katarzyna Lorenc z Business Center Club podczas prelekcji „Zarządzanie efektywnością pracy zdalnej” omówiła wyniki badań przeprowadzone przez nią w czasie pandemii. Według, których już w lipcu ub.r. 47 proc. poszukiwało nowych rynków, 36 proc. automatyzowało i informatyzowało pracę, 34 proc. firm podjęło decyzję o reorganizacji i dostosowaniu się do nowej sytuacji, 25 proc. zmieniło warunki współpracy z dostawcami, a 24 proc. z odbiorcami, 18 proc. zmieniło kanały sprzedaży, 16 proc. zmieniło marketing-mix. Z prezentacji widzowie dowiedzieli się, ile czasu spędzają w pracy Polacy nie robiąc nic produktywnego. Przed pandemią były to średnio 104 minuty (1h 44 min). 12 proc. osób nie robi nic nawet przed trzy lub cztery godziny, a według ekspertki, dochodzi do tego, gdy manager nie potrafi dobrze zorganizować pracy swojego zespołu. Szkolenie z efektywnej pracy zdalnej i zaopatrzenie w umiejętności trenerskie managera powoduje, że ludzie zyskują 2 godziny dziennie przez wyrobienie nawyków samoorganizacji, planowania i współpracy z innymi.  

Na rynku coraz częściej spotykamy sytuację, gdy pracodawcy wycofują się z deklaracji zatrudnienia, którą złożyli kandydatowi. Co więcej, rośnie liczba osób zatrudnianych na okres próbny, a pracodawcy argumentują zwolnienie tym, że etat w firmie traci zawsze osoba z najniższym stażem” mówiła Iwona Wieczyńska z Grupy Progres przybliżająca „Trendy na pandemicznym rynku pracy”. „Do namacalnych zmian na rynku pracy należy m.in. coraz więcej spotkań i działań online, również rozmów kwalifikacyjnych. Niestety covid bardzo mocno zweryfikował zespoły, dla części z nas był to dobry moment na przemyślenie struktur. Zmniejszyła się też liczba wniosków o podwyżki. Jeśli chodzi o zarobki to obserwujemy, że pracodawcy oferują niższe podstawy, a wyższe dodatki do wynagrodzenia. Chcą też płacić za efekt pracy, a nie bycie w niej przez 8 godzin” zaznaczyła Iwona Wieczyńska.  

Zarówno prelekcje jak i debata odbywały się w formie online. W XVI edycji Kursu na HR uczestniczyło ponad 500 osób, dla których zagadnienia związane z sytuacją na rynku pracy stanowiły szczególnie istotną kwestię. 

Patronami honorowymi wydarzenia byli: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Partnerami wydarzenia byli także: Element, Newspoint i Press service. 

Patronami Medialnymi konferencji byli: CEO Magazyn Polska, HitPraca.pl, HRPolska.pl, Outsourcing&More Polska, OutsourcingPortal, Rekruter, dlastudenta.pl, Student.pl, telestudent.pl

Dziękujemy, że byliście z nami!