Nowoczesne rozwiązania technologiczne, trendy, analizy oraz rekomendacje dotyczące przyszłości HR.  13 czerwca 2019  podczas XIV edycji Kursu na HR w Gdańsku liczne grono zgromadzonych ekspertów i kilkuset gości dyskutowało o nadchodzących zmianach czekających branżę HR i tego jak możemy się do nich przygotować.

Cykliczne spotkanie lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych, naukowców i wybitnych ekspertów z zakresu HR – Kurs na HR – już trzeci raz odbyło się w Gdańsku. Stolica Pomorza była świadkiem licznych konwersacji, które krążyły wokół jednego, kluczowego zagadnienia ? przyszłości HR. Nie zabrakło też tematów dotyczących najistotniejszych kwestii dla tej branży – profilaktyki, outsourcingu czy wdrożeń pracowników. Wydarzenie, podobnie jak edycję w Toruniu, prowadził Wiceprezes Grupy Progres – Cezary Maciołek.

– Chatboty to chwilowa moda – mówił Radek Czahajda, trener personalny i promotor nauki podczas wystąpienia „Wpływ technologii na przyszłość HR?” Strategią powinien być ciągły rozwój. Musimy przygotować się na siedem kluczowych zmian – skalowalność działań, automatyzację kadr i płac, personalizację relacji z pracownikami, wewnętrzne innowacje, zwiększenie znaczenia pracy zdalnej, VR onboarding i multikulturowe oraz wielolokacyjne zespoły – podkreślał Radek Czahajda.

Dr Marcin Gołembski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podczas prelekcji „Organizacja i realizacja funkcji HR w świetle wirtualizacji procesów biznesowych” przedstawił dwie funkcje stosowanych rozwiązań. Funkcja Transakcyjna to m.in. programy kadrowo-płacowe czy oprogramowanie wspierające obsługę administracyjną pracowników tymczasowych. Funkcja Transformacyjna czyli systemy śledzenia aplikacji, platformy umożliwiające integrację ocen pracowników oraz zarządzanie kompetencjami pracowników. Według doktora Gołembskiego trendem jest integracja funkcji transakcyjnej i transformacyjnej w ramach jednego środowiska.

Wirtualna rzeczywistość w rekrutacji to wsparcie technologii, szersze spojrzenie na markę –  brand visibility i na rekrutację – candidate experience stwierdziła Joanna Grzegorzewska, Talent Acquisition Manager Arla omawiająca temat „Rekrutacja w rzeczywistości wirtualnej” Wirtualna rzeczywistość może wpłynąć na candidate experience poprzez umożliwienie sprawnego przebiegu procesu rekrutacji, komunikacji dot. etapów i stosowanych narzędzi. Możemy też stworzyć komfortowe warunki rekrutacji, udzielać informacji zwrotnych, co w efekcie daje kandydatowi satysfakcję z udziału w profesjonalnym procesie rekrutacji – podsumowała Joanna Grzegorzewska.

Po sporej dawce wiedzy przyszedł czas na dyskusje i wymianę doświadczeń. W debacie „Co oznacza nowoczesny HR?” uczestniczyli Joanna Kamińska (HR Manager Trojmiasto.pl), Arkadiusz Wódarczyk (Area HR Manager Flex), Monika Reszko (Ekspert ds. komunikacji, psycholog biznesu), prof. Dorota Simpson (Kierownik Katedry Zarządzania i HR Uczelni Kwiatkowskiego). Eksperci odpowiedzieli na kluczowe pytania dot. zmian sposobów rekrutacji, pozyskiwania właściwych kandydatów do pracy, przyszłości metody rekrutacji czy rozwoju pracowników.

Po pełnej dyskusji debacie przyszedł czas na kolejne prelekcje.
W branży HR wykształciło się pojęcie outsourcing personalny, przez który rozumie się wysyłanie pracowników do pracy u zleceniodawcy bez spełnienia cech charakterystycznych dla outsourcingu, co naraża na uznanie przez organy kontroli oraz sądy, że dana usługa outsourcingu jest de facto usługą pracy tymczasowej – wyjaśnił Jacek Grzywa, Kierownik Działu Prawnego Grupy Progres zgłębiając temat „Outsourcing jako alternatywa pracy tymczasowej?” – Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na świadczenie usług, z pominięciem instytucji pracy tymczasowej,  w przypadku, gdy elementem akcesoryjnym ma być transfer pracownika, powinien tę konstrukcję starannie przemyśleć – stwierdził Jacek Grzywa.

Joanna Osińska, Senior HR Manager Refinitiv podczas prelekcji  „Profilaktyka w relacjach z pracownikiem” omówiła wyniki badania Early Warning System. Dzięki, któremu zidentyfikowano główne obszary determinujące podwyższone ryzyko odejścia pracownika – warunki wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe, docenianie oraz gratyfikacja i stanowisko pracy. Według ekspertki przy wdrażaniu programu Early Warning System należy zwracać szczególną uwagę na spójne kategorie oceny i ich definicje, pracę z kierownikami na postawach oraz równoległe wdrożenie programu lokalnie oraz dla kierowników zarządzających zdalnie.

Onboarding to proces, w którym nowi pracownicy zdobywają niezbędną wiedzę, umiejętności i zachowania, aby stać się skutecznymi, zaangażowanymi członkami swoich zespołów, departamentów i organizacji – mówiła Anna Piekut, Konsultant w Fabryce Motywacji odpowiadająca na pytanie „Jak wdrożyć pracownika, żeby nam się nie zgubił”. 70 proc. pracowników podejmuje decyzję zostać czy odejść w ciągu pierwszych 6 miesięcy, a 60 proc. pracowników, którzy przeszli przez zorganizowany program onboardingowy jest skłonna zostać w organizacji przez co najmniej 3 lata. Niestety jedyne 32 proc. firm ma sformalizowany, tzn. ujęty w strategię proces onboarding – zaznaczyła Anna Piekut.

Zarówno prelekcje jak i debata odbywały się w wypełnionej sali. W XIV edycji Kursu na HR w Gdańsku uczestniczyło 130 osób, dla których zagadnienia związane z rozwojem rynku pracy stanowiły szczególnie istotną kwestię.

Patronami honorowymi wydarzenia byli: Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Gdański Urząd Pracy, Pracodawcy Pomorza, Invest in Pomerania, Pomorski Fundusz Rozwoju, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pomorska Izba Rzemieślnicza , Gdański Klub Biznesu, Centrum Rozwoju Talentów, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu.
Patronami Medialnymi konferencji byli: Radio Gdańsk (https://radiogdansk.pl/), portal trojmiasto.pl (https://www.trojmiasto.pl/), magazyn Benefit (https://miesiecznik-benefit.pl/), miesięcznik Harvard Business Review Polska (https://www.hbrp.pl/), Instytut Kontekstów Pracy (https://kontekstypracy.pl/), Outsourcing Portal (http://www.outsourcingportal.eu/pl/) i magazyn Outsourcing&More Polska (http://www.outsourcingandmore.pl/pl).

Dziękujemy, że byliście z nami!