Poruszanie ważnych tematów jest źródłem nowych rozwiązań. Podejmowanie ich w debacie publicznej stanowi natomiast początek wszelkich zmian wpływających na obecne i przyszłe pokolenia. W listopadowej konferencji Kurs na HR wspierają nas środowiska, które aktywnie zaangażują się w tworzenie przyszłości takiej, do której chcemy i powinniśmy zmierzać ? odpowiedzialnej i świadomej.
Kurs na HR od lat tworzy przestrzeń do ciekawych rozmów w gronie znamienitych ekspertów. Kluczową rolę w każdym spotkaniu pełnią partnerzy, których obecność oznacza wysoką jakość wydarzenia i merytoryczne dyskusje. Podczas najbliższej edycji towarzyszyć nam będą organizacje z niezwykle ważną misją kształtowania i promowania działań pozwalających na elastyczny rozwój oraz radzenie sobie nawet w niesprzyjających warunkach.
Kto nas wspiera?

Czepczyński Family Foundation
Fundacja prowadząca projekty edukacyjne w szkołach i przedszkolach z zakresu ekonomii oraz empatii. Celem fundacji jest promocja podejmowanych działań na poziomie społecznym i globalnym, poprzez pokazywanie jak ważna jest wiedza z zakresu finansów oraz wrażliwości na drugiego człowieka już na wczesnych etapach edukacji. Zespół Fundacji ? oprócz działań mających na celu zmianę samej edukacji ? chce zmieniać także środowisko funkcjonowania i rozwoju osób z niepełnosprawnościami. Dlatego za cel obrali sobie również likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami oraz ich aktywizację.  CFF prowadzi działalność publicystyczną i informacyjną, edukacyjną oraz badawczą, organizuje warsztaty, lekcje, szkolenia i konferencje, wspiera także instytucje oświatowe, edukacyjne i kulturowe narzędziami i materiałami edukacyjnymi i wychowawczymi.

Fundacja Dobra Porażka
Inicjatywa Jarosława Łojewskiego, który tematykę uczenia się z przeżytych porażek propaguje w Polsce od 2015 roku. Wspiera wszechstronny rozwój osób, grup oraz organizacji poprzez promowanie pozytywnego podejścia do porażek jak i sukcesów jako cennego źródła wiedzy i doświadczenia. Swoją działalność opiera o promowanie postrzegania niepowodzeń i błędów jako elementów przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Propaguje dobre praktyki związane z zarządzaniem ryzykiem. Stymuluje przedsiębiorcze myślenie i zachowania, poprzez zachęcanie ludzi do rozwijania i wcielanie w życie nowych pomysłów, innowacyjności, przedsiębiorczości oraz eksperymentowanie. Organizuje i umożliwia współpracę pomiędzy firmami i instytucjami, propaguje ideę ciągłego doskonalenia i zdobywania wiedzy oraz najlepszych praktyk w zarządzaniu wiedzą. Umożliwia dzielenie się doświadczeniami przez spotkania, coaching, mentoring, warsztaty czy szkolenia.

Prezydent Miasta Gdańsk
Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańsk jest samorządowcem oraz prawniczką. 11 marca 2019 roku jako pierwsza kobieta w historii została zaprzysiężona na prezydenta miasta Gdańska. Pochodzi z rodziny zakorzenionej w Gdańsku od wielu pokoleń, od wczesnej młodości zaangażowana w życie Gdańska. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (1998). Studiowała prawo na Uniwersytecie Gdańskim (2006) i Paris Lodron University w Salzburgu (2004?2005). Była wolontariuszką Gdańskiego Areopagu, forum wymiany myśli, które na kilkanaście lat silnie wpisało się w krajobraz intelektualny Gdańska (2000-2012). Zaczęła od zdobywania szlifów u boku prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jako jego asystentka (2006). Uczestniczyła w przygotowaniach Gdańska do UEFA EURO 2012? (2008?2009). Brała udział w powstaniu Europejskiego Centrum Solidarności (2009?2014). Przygotowywała projekty doradcze i inwestycyjne oraz pracowała nad pozyskaniem inwestorów w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego InvestGDA (2009?2014). Dwukrotnie została wybrana do Rady Miasta Gdańska, pełniła funkcje wiceprzewodniczącej Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, działała w Komisji Rewitalizacji i Komisji ds. Jarmarku (2010, 2014). W marcu 2017 r. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz powierzył jej stanowisko swojego zastępcy ds. polityki gospodarczej. Uhonorowana nagrodą ?Pontifici? przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej w 2019 roku. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz jest członkiem Zarządu Fundacji Unii Metropolii Polskich.
To zaszczy mieć takich Patronów Honorowych.
Dziękujemy, że jesteście z nami!