W dniu 5 października w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się konferencja Kurs na HR. Eksperci rynku pracy, przedstawiciele samorządu, lokalni przedsiębiorcy i managerowie firm rozmawiali o dynamicznych zmianach zachodzących na rynku pracy, które mają duży wpływ na rozwój lokalnej gospodarki oraz firm.
– Poprzez klientów ze Słupska działamy już na tym rynku od 11 lat, jednak dopiero teraz zdecydowaliśmy się na otworzenie tutaj swojego biura, co zmaterializuje się już w grudniu. Otrzymujemy coraz więcej sygnałów od lokalnych pracodawców, że nie radzą sobie już samodzielnie z wyzwaniami współczesnego rynku pracy, rekrutacją czy utrzymaniem kadry. Będąc tutaj na miejscu i mając stały kontakt z lokalnym biznesem będziemy mogli nie tylko efektywnie dzielić się wiedzą, ale też dostarczać konkretne rozwiązania, które zabezpieczą funkcjonowanie i rozwój firm w aspekcie pracowników – powiedział Cezary Maciołek, wiceprezes Grupy Progres, organizatora konferencji. 
 
Czas permanentnej zmiany i wyzwań
Wybór Słupska na kolejną edycję konferencji Kurs na HR nie był przypadkowy. Region ten dynamicznie się rozwija, jednak lokalny rynek pracy boryka się z tymi samymi problemami, które występują w innych częściach kraju, czyli przede wszystkim z deficytem pracowników. Wydarzenie rozpoczęło się wystąpieniem gościa specjalnego, Aleksandry Baranowskiej, HR Business Partnera w firmie Morpol S.A.. Jej prezentacja poświęcona była programowi rozwoju liderów, które zapoczątkowała firma Morpol. W stworzonej przez firmę Akademii Liderów swoje kompetencje w obszarze zarządzania ludźmi (na różnych poziomach, także tych najniższych) podnosi ponad 150 osób. W ten sposób firma chce zdecydowanie usprawnić komunikację między osobami w firmie wprowadzając jednocześnie wysokie standardy w obrębie kultury organizacyjnej i zarządzania ludźmi. W kolejnej części Joanna Hajnysz-Pełka, HR Generalist w firmie MTI opowiadała o wdrażaniu filozofii Lean management w obszarze HR na przykładzie jej organizacji. Zwracała uwagę na szereg korzyści, które osiągnęła firma dzięki konsekwentnemu stosowaniu procedur i filozofii Lean, przed którymi początkowo pojawiał się tez naturalny opór pracowników. Następna prezentacja była inspiracją dla wszystkich, nie tylko osób powiązanych z branżą HR. Elwira Pyk, doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego mówiła o globalnych trendach i zmianach, które w dłuższej perspektywie mają istotny wpływ na funkcjonowanie każdego, nawet najmniejszego przedsiębiorstwa. Zachęcała do pozyskiwania cennej wiedzy z raportów analitycznych, które w dużej mierze mogą pomóc zrozumieć zachodzące na rynku zmiany i dotykające różnych aspektów pracowniczych czy organizacyjnych. Kolejne dwa wystąpienia poświęcone były zatrudnianiu obcokrajowców. O wadach i zaletach pracowników z Ukrainy na przykładzie swojej organizacji opowiadał Paweł Łukasiewicz, dyrektor zarządzający Faser-Plast. Z kolei Marcin Kołodziejczyk, dyrektor rozwoju projektów rekrutacyjnych w Europie Środkowoschodniej w Grupie Progres opowiadał o aktualnych trendach związanych z rekrutacją cudzoziemców i rosnącym znaczeniu pracowników z Azji.
Po zakończeniu części prezentacyjnej uczestnicy zgłębiali wybrane zagadnienia podczas grupowych warsztatów. Wydarzenie dało okazję nie tylko do pozyskania cennej wiedzy i podzielenia się doświadczeniami, ale też nawiązania ciekawych kontaktów w trakcie sesji networkingowych.