Pond 1 100 uczestników z Polski i innych regionów świata, 13 ekspertów, przedstawiciele środowiska naukowego, biznesowego i samorządu, 26 patronów medialnych, sponsorzy, prelekcje, debata oraz występy gości specjalnych. Tak wyglądała XX jubileuszowa i rekordowa edycja Kursu na HR – konferencji organizowanej przez Grupę Progres, której motywem przewodnim było hasło Rynek pracy nowej ery. Jak przekuć zagrożenia w sukces?

 

XX edycja konferencji Kurs na HR poruszyła kluczowe kwestie, z którymi obecnie zmaga się wielu z nas i które potęguje wzrost cen, obecna sytuacja geopolityczna czy wszechobecna niepewność. Eksperci przeanalizowali zjawisko powszechnego deficytu pracowników. Wskazali też jak z nim walczyć, również za pomocą aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami czy seniorów niesłusznie dyskryminowanych na rynku pracy. Opowiedzieli na pytanie, jak zdalny menadżer może skutecznie zarządzać pracą zespołu. Zdradzili również, dlaczego work-life balance odchodzi do lamusa. Pomogli rozpoznać mobbing i wskazali, co działy HR mogą zrobić, by pomóc pracownikom w uniknięciu takich niedopuszczalnych sytuacji. Nie zapominano też o młodych, którzy dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę kariery. Poświecono im debatę, w jej trakcie eksperci mierzyli się z pytaniem, czy szkoła zawodowa i technikum to wstyd? Zastanawiali się też, jak w walce z takim przekonaniem mogą pomóc samorządy, biznes i środowisko naukowe.

 

To wyjątkowa edycja – mamy przyjemność spotkać się z państwem już dwudziesty raz, by porozmawiać o kluczowych wydarzeniach dla gospodarki, ekonomii i rynku pracy. Jubileusz wymaga krótkiego podsumowania i chwili wspomnień. Idea wydarzenia powstała w 2015 r. Pierwotnym założeniem była integracja środowiska naukowego, biznesowego oraz samorządu i przyświeca nam ono do dziśmówił Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres rozpoczynając konferencję. – Przez pięć lat podróżowaliśmy po Polsce i spotykaliśmy się z Państwem w Waszych regionach, stacjonarnie, w konkretnych miastach. Wszystko zmieniło się w 2020 r. Gdy wybuchła pandemia stanęliśmy przed wyborem zawiesić wydarzenie czy je kontynuować. Wybraliśmy drugie rozwiązanie, zwłaszcza że pojawiło się tak wiele niewiadomych i 15. edycja odbyła się już online. Na początku obwaliliśmy się tej formy, jednak szybko zobaczyliśmy, że bardzo przypadła Państwu do gustu, a grono uczestników nie tylko zwiększyło się pod względem liczebności, ale też międzynarodowych kierunków, z których łączyliście i łączycie się z nami również w tej edycji – dodał.

 

I część

 

8 miliardów ludzi na świecie – populacja Ziemi jest coraz starsza

 

Podczas pierwszej prelekcji Marzena Rudnicka, prezes zarządu Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, opowiedziała o pokoleniu silver i zjawisku ageizmu na rynku pracy. Mówczyni przytoczyła dane, z których wynika, że w Polsce ponad 9,8 mln obywateli ma więcej niż 60. lat (25,6 proc. Polaków), a 14,4 mln należy do grupy wiekowej 50+ (37,6 proc. Polaków). Zaznaczyła też, że jako społeczeństwo starzejemy się najszybciej w historii – wpływa na to niska dzietność i wydłużająca się długość życia. Niestety, mimo że osoby starsze stanowią liczącą się grupę Polaków aktywnych zawodowo, to z dyskryminacją ze względu na wiek, do której dochodzi podczas rekrutacji, spotyka się aż 56 proc. pracowników powyżej 50 r.ż. Kończąc swoje wystąpienie, stwierdziła, że w każdej firmie powinny być prowadzone warsztaty międzypokoleniowe, które pokażą jakie wartości mają dane grupy wiekowe i co mogą wzajemnie sobie dać. Bo wtedy szybko okaże się, że każdy z członków zespołu jest potrzebny i nikogo nie definiuje jedynie jego wiek.

 

Permanentny brak pracowników i co dalej?

 

Jak przyciągnąć pracownika do organizacji w dobie deficytów kandydatów? Na to pytanie odpowiedziała Anna Goleniowska, dyrektor obszaru HR w ALDI. Ekspertka zaznaczyła, że budowanie marki pracodawcy jest ważnym czynnikiem w pozyskiwaniu i utrzymaniu pracownika. Wg.  badań przeprowadzonych przez ALDI, aż 75 proc. kandydatów zwraca uwagę właśnie na reputację pracodawcy, a kluczowymi czynnikami wyboru danego miejsca jest stabilność zatrudnienia, przyjazna atmosfera, dobry dojazd do pracy i praca hybrydowa. Uczestnicy poznali skuteczne narzędzia komunikacji z kandydatami, które mówczyni przedstawiła w formie case study kampanii ALDI – „Moc, która się liczy”. Spółka postawiła w niej na transparentność, uczciwie mówiła o tym, jak wygląda praca w handlu, jakie ma zalety, ale też, co bywa w niej trudne. Podkreśliła też istotę różnorodnych narzędzi wykorzystywanych do komunikacji z kandydatami. Jej zdaniem niezwykle ważna jest zarówno komunikacja zewnętrzna, jak i wewnętrzna, bo najlepszymi ambasadorami firmy są jej pracownicy.

 

Bierność zawodowa osób z niepełnosprawnością – Polska na 5. miejscu w Europie

 

Monika Truszkowska-Bednarek, prezes zarządu Fundacji Integralia ERGO Hestia zmierzyła się z pytaniem: Jak wykorzystać potencjał osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy? Ekspertka rozpoczęła swoje wystąpienie od nakreślenia sytuacji – w Polsce na ok. 1,5 mln osób z niepełnosprawnościami, aż 1,1 mln jest bezrobotnych. Od 18 lat wskaźnik aktywizacji zawodowej tej grupy rośnie, jednak nadal jest zbyt niski. Niestety niewiele firm zatrudnia osoby z niepełnoprawnościami, mimo że ich przyjęcie do zespołu przynosi wielorakie korzyści tj. obniżka opłaty PEFRON, czy dofinansowanie do wynagrodzeń, większa motywacja zespołu, korzystanie z różnorodnych doświadczeń czy wzmocnienie atrakcyjnego wizerunku pracodawcy. Mówczyni podkreśliła, że aby zatrudniać osoby z niesprawnościami musimy zmienić myślenie, otworzyć i przygotować firmę na to działanie, przeszkolić zespół i znaleźć partnera, który może wesprzeć w tym procesie.

 

DEBATA

Uczestnicy debaty zatytułowanej „Czy szkoła zawodowa i technikum to wstyd?” poszukiwali odpowiedzi na pytania dot. m.in. wizerunku zawodówek, poziomu nauczania, kierunków kształcenia i dostosowania ich do oczekiwań rynku pracy oraz przeszkód i wyzwań, które czekają szkolnictwo zawodowe w Polsce. Każdy z ekspertów prezentował inne środowisko – biznes, samorząd lub edukację.

 

Justyna Kulling-Bogdan (dyrektorka Zespołu – Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Gdańsku) zauważyła, że przede wszystkim należy odczarować nazwę szkoła zawodowa. Trzeba też uświadomić rodzicom, jak wygląda program nauczania i że – w technikach i szkołach zawodowych – oprócz wiedzy uczniowie zdobywają również praktykę, która wielu z nich po zakończeniu edukacji lub jeszcze w jej takcie gwarantuje pracę – argumentowała ekspertka, wymieniając zalety szkół branżowych.

 

– Pamiętajmy, że ciągłe reformowanie systemu szkolnictwa w Polsce temu szkolnictwu specjalnie nie sprzyja. Niemniej jednak należy w tym, co się w ostatnich latach zadziało, czy dzieje dostrzegać pewne pozytywy, chociażby to, że uczniowie mogą zdobywać konkretne kwalifikacje. To daje im możliwość lepszej pracy i wzmacnia ich atrakcyjność na rynku pracy, ale też trzeba pamiętać o tym, że obecny rynek pracy bardzo często potrzebuje fachowca na dziś. Musimy tak działać, aby cykl kształcenia osoby bardzo dobrze przygotowanej do zawodu i nasze działania edukacyjne nie skazywały na bezrobocie, bo w wyuczonym zawodzie nie ma możliwości zatrudniania. Czasami niestety nie nadążamy za rynkiem pracy – przekonywał Ryszard Stefaniak, zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy.

 

– Jesteśmy częścią tego systemu i dostrzegamy, że jest bardzo dużo trudności. Zauważamy, że o ile kierunki edukacji dostosowane do wymogów i oczekiwań rynku pracy pojawią się w szkołach, to nie zapewnia się do nich konkretnego programu nauczania. Nie wskazuje się narzędzi, ale też – i myślę, że to jest bardzo duża bolączka – nie przygotowuje się do tego kadry nauczycieli. Co w efekcie wpływa na to, jak później kształcona jest młodzież – stwierdziła Magdalena Owsiana, senior PR & CSR Manager Wunderman Thompson Technology.

 

II część

 

Work-life balance po 18:55?

 

Uczestnicy w licznym gronie spotkali się po przerwie na drugiej część konferencji. Rozpoczęła ją prelekcja Natalii Florek, NF Personal Branding, Owner & Career Consultant. Z tegorocznego badania firmy Novotel wynika, że średnia godzina zakończenia pracy dla Europejczyków to 18:19, Polacy kończą ją o 18:55, a Niemcy o 17:36. Czy wobec takich danych, work-life balance przechodzi do lamusa? Zdaniem prelegentki może się tak stać, bo takie podejście nie przystaje do tego, jak teraz żyjemy. Dlatego ten trend zostanie zastąpiony innym – work-life integration. Zakłada on, że życie zawodowe i prywatne powinny być ze sobą połączone – nie rozdzielone, tak jak w przypadku drugiej idei. Podejście pozwalające na łączenie tych dwóch życiowych ról staje się coraz popularniejsze. Ekspertka poprosiła uczestników o chwilę refleksji i odpowiedź na pytanie: Jak i co zmieniłoby się w ich życiu, gdyby 1. aspekt work–life balance został przez nich poprawiony?

 

Niezbędnik zdalnego menedżera

 

Kolejna prelegentka, Nadia Harris – remoteworkadvocate.com, międzynarodowy ekspert pracy zdalnej i hybrydowej – poruszyła zagadnienia związane z zarządzaniem zespołem rozproszonym. Pierwsze zarysy pracy na odległość tzn. telepracy pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych XX w. Mówi się, że to właśnie Amerykanie są pomysłodawcami pracy na odległość. W Europie – również w latach 60. – pierwszym krajem, gdzie zaczęto zatrudniać pracowników w formie telepracy była Wielka Brytania. Od tego momentu bardzo wiele się zmieniło, jednak mimo upływu czasu – ponad 60 lat historii – zarządzenie zdalnym zespołem nadal sprawia problemy. Ekspertka przedstawiła sposoby na pokonanie trudności i zaznaczyła, że nie każdy temat służbowy wymaga spotkania. Przytoczyła też dane, z których wynika, że 70 proc. zdalnych spotkań to strata czasu. Dodała, że efektywność można podnieść, jeśli m.in. niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia będziemy akceptowali bądź odrzucali spotkanie, a organizując je, zastanowimy się, jaki jest jego charakter, czego oczekujemy oraz kto ma wziąć w nim udział i w jakiej roli (pasywnej czy aktywnej).

 

Odpowiedzialność za mobbing zawsze ponosi pracodawca

 

Spotkanie zamknęło wystąpienie Joanny Cur, prawnika, wykładowcy Collegium Humanum, która wyjaśniła, jak wygląda mobbing i jak mu przeciwdziałać. Dane dot. mobbingu w naszym kraju są przerażające. Co 3. badany pracownik nie zrobiłby nic, gdyby w swoim miejscu pracy doznał mobbingu. 16 proc. anonimowo złożyłoby skargę do PIP, 11 proc. zgłosiłby sprawę zwierzchnikom lub pracodawcom, 7 proc. odeszłoby z pracy, a tylko 4 proc. zwróciłoby się do sądu (badanie UCE RESEARCH i ePsycholodzy.pl). Mobbing może wystąpić w każdej firmie, bez względu na jej wielkość i branżę, a mobberem może być inna niż pracodawca osoba, zatrudniona lub współpracująca z zakładem pracy. Jednak odpowiedzialność za mobbing, bez względu na to, kto się go dopuścił, zawsze ponosi pracodawca, który jest zobowiązany, żeby przeciwdziałać mobbingowy. Można to robić m.in. poprzez wdrożenie polityki antymobbingowej w firmie, szkolenia wszystkich pracowników i kadry managerskiej, przeprowadzanie ankiet dot. działań niepożądanych czy zastosowanie klarownego systemu przepływu informacji i zależności służbowych.

 

Goście specjalni

 

Podczas wydarzenia wystąpili także goście specjalni – sponsorzy konferencji. Krzysztof Litwiński – założyciel ICR, popularyzator metody szybkiej nauki języków dla dorosłych szybkiangielski.plopowiedział, w jaki sposób osiągać efekty w nauce języka obcego i podnosić swoje kompetencje językowe. Reprezentująca STRUCTOGRAM Anna Urbańska opowiedziała jak świadomie wybrać swoją ścieżkę zawodową w oparciu o swoje naturalne predyspozycje oraz strukturę mózgu. Kierownicy okręgów z OVB Poland opowiedzieli widzom, w jaki sposób przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników i jak w wyróżnieniu się na tle konkurencji pomaga mądrze skrojony pakiet socjalny oparty o nowoczesne rozwiązania finansowe.

 

Statystyki

 

Podsumowując konferencyjne statystyki, warto podkreślić, że na dotychczasowych edycjach – trwających w sumie ponad 114 godzin – gościło ponad 4 tys. uczestników, 172 prelegentów i panelistów, wydarzenia wspierało 214 patronów medialnych i honorowych.

 

XX edycja Kursu na HR pokazała, że każde zagrożenie można przekłuć w sukces. Bogatsi o sporą dawkę wiedzy – pracodawcy, jak i inne osoby biorące udział w wydarzeniu – z nową energią wkroczą w świat pełen nowych wyzwań i możliwości, wskazanych podczas spotkania. Kolejna XXI edycja konferencji zaplanowana jest na pierwszą połowę 2023 r.